Logo

Sie sind hier:  Voorwaarden

Allgemeine Geschäftsbedingungen

ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop en van het verrichten van diensten door de verkoper/reperateur jegens een koper (een rechtspersoon of een natuurlijk persoon) die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds
“de verkoper/reperateur” en de anderzijds “koper/opdrachtgever”.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan een transactie.
4. de verkoper/reperateur heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
DEFINITIES
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan alle ...